Vårens viros av fisk

Under vintern dammar fisken en betydande minskning av deras ämnesomsättning och även i funktionerna i deras immunsystem, i ett tillstånd av dödsfall som är normalt och fysiologiskt eftersom det är ett anpassningsbart svar på yttre förhållanden.

Å andra sidan, när vårsäsongen börjar, börjar fiskens organisme förändras, vilket gradvis ökar sitt metaboliska och immunologiska svar, som kommer att återställas inom ungefär en månad.

Men inte bara fiskarna är upplivade med våren, utan också flera patogener, som kan hamna orsaka vårviros hos fisken, virussjukdom vars orsak, manifestation och förebyggande vi utsätter dig för i denna artikel.

Vad är vårviros hos fisken?

Vårviros är en virussjukdom orsakad av patogenen Vesiculovirus, påverkar främst vanliga karpkulturer men kan också drabba andra arter som är benägna att drabbas av denna patologi.

Det är viktigt att notera att denna sjukdom, som är mycket dödlig, endast har registrerats i dammar i Europa och västra Asien.

Fiskar är mottagliga för att drabbas av denna sjukdom eftersom de under våren gradvis måste återhämta sig immunsystemets kompetens, men innan denna process är klar måste de också ta itu med patogener som sprider sig i vattnet och kan infektera djuret dra fördel av att ditt immunförsvar ännu inte är i optimala förhållanden.

Hur överförs vårvirus?

Det huvudsakliga överföringsmedlet är vatten, även om det virala medlet också kan överföras via levande vektorer (organismer som bär viruset som fungerar endast som en transportör), såsom ryggradslösa parasiter, igler och fiskfåglar.

Direkt smitta kan också uppstå genom utsöndringar av infekterad fisk, såsom urin, avföring, hud och sexuella flöden.

En annan indirekt överföringsväg som måste beaktas är en som representerar alla verktyg som har varit i kontakt med förorenat vatten och som inte tidigare har desinficerats.

Vilka är symptomen på vårviros hos fisk?

Om dammet har förorenats med detta virus kan vi observera följande kliniska manifestationer hos fisk:

 • Fiskkoncentration på dammens sidor
 • Tillstånd av slöhet
 • Hög dödlighet
 • Förlust av balans i rörelser
 • Exophthalmia (ögonbollar ute)
 • Ödem och svullnad
 • Blödande sår
 • Mörk färg
 • Färglösa kullar
 • Förlust av balans i rörelser

Om vi ​​observerar dessa tecken i fisken i dammet är det viktigt att en specialist verifierar diagnosen vårviros.

Diagnos av vårviros och sjukdomskontroll

Den definitiva diagnosen av denna sjukdom görs genom att detektera patogenen, som kan verifieras genom en mikroskopisk undersökning, med hjälp av ett ELISA-test (används för att upptäcka flera sjukdomar också hos hundar och katter) eller genom att ta ett prov på en fiskvävnad påverkas.

När vårviros har bekräftats bör följande kontrollåtgärder vidtas:

 • Fisk som är infekterad eller utsatt för infektion bör avlivas
 • Slaktkropparna på den drabbade fisken bör bortskaffas ordentligt för att förhindra viral överföring
 • Dammet måste desinficeras ordentligt
 • Utbrott är i karantän och friska fiskrörelser bör kontrolleras.

Förebyggande av vårviros av fisk

På grund av det dödliga resultatet av denna sjukdom måste vi använda förebyggande verktyg mot vårviros:

 • Förhindra att vattentemperaturen i dammet är lägre än 13 ° C
 • I början av våren bör en vitaminbaserad tonic placeras i dammet för att gynna en snabb återställning av fiskens immunsystem
 • Dammens och filterens hygien måste vara optimal
 • UVC-filter bör användas eftersom de fungerar som bakteriedödande medel som hämmar förekomsten av patogener i vattnet

Denna artikel är bara informativ, i milanospettacoli.com.com har vi ingen makt att förskriva veterinärbehandlingar eller ställa någon form av diagnos. Vi inbjuder dig att ta ditt husdjur till veterinären om han uppvisar någon typ av tillstånd eller obehag.

Om du vill läsa fler artiklar som liknar vårfiskviros, rekommenderar vi att du går till avsnittet Andra hälsoproblem.

Rekommenderas

Hur avmaskar man en katt?
2019
Hur och när den röda månen eller blodförmörkelsen inträffar
2019
Kläder för små hundar
2019