Ivermektin för hundar - Dosering och användning

Se hundfiler

Ivermectin är ett välkänt läkemedel och används i flera år för att behandla olika patologiska processer. I den här artikeln från milanospettacoli.com kommer vi att förklara användningen av ivermectin för hundar . Vi kommer också att ge information om försiktighetsåtgärder som måste beaktas vid administrering av det och dess begränsningar, eftersom vi för närvarande har andra effektivare och säkrare läkemedel.

Som alltid är det endast veterinärmedicinska som har tillstånd att förskriva ivermektin i lämpliga fall och doser. Rådgör med specialisten innan du administrerar detta läkemedel till din hund.

Vad är ivermektin för?

Ivermectin för hundar har flera användningsområden mot olika välkända parasiter . Detta läkemedel, som började användas i stora djur och sedan spridas till följeslagaren, är aktivt mot parasiter som följande:

 • Externa parasiter som fästingar, även om de inte är särskilt effektiva hos hundar, rekommenderar för dem några av de många antiparasitiska produkterna som finns på marknaden.
 • Inre parasiter, såsom nematoder, bland vilka är tarmmaskar som Toxocara, okular såsom Thelazia eller hjärt-lungmonor såsom dirofilarias, även om i detta fall deras användning är förebyggande, finns det bättre läkemedel för behandling.
 • Det är också aktivt mot kvalster som är ansvariga för både sarkoptisk och demodektisk skabb, även om ivermectin inte har registrerat denna användning hos följeslagdjur.

Ivermectin, som administreras oralt eller genom subkutan injektion, verkar på nervsystemet och muskelsystemet hos dessa parasiter, immobiliserar dem och får dem att dö.

Är ivermektin farligt?

Ivermektin för hundar, som alla läkemedel som administreras, kan ha negativa biverkningar, inklusive följande:

 • Kräkningar och illamående
 • diarré
 • förstoppning
 • anorexi
 • somnolens
 • skakningar
 • feber
 • kliar

Vi bör veta att din säkerhetsmarginal är smal . Således kan en hög dos vara giftig för vår hund, så det är så viktigt att vi endast administrerar den efter recept från vår veterinär, eftersom den måste justera dosen beroende på egenskaperna hos hunden och parasiten du vill agera på . Ivermektinförgiftning ger följande kliniska tecken:

 • Elevdilatation
 • inkoordination
 • blindhet
 • hypersalivation
 • konvulsioner
 • kräks
 • koma

Uppenbarligen kräver någon av dessa tecken akut veterinärmedicinsk uppmärksamhet för att undvika irreversibel skada och till och med dödsfall. I allmänhet tillåts hunden att starta vätsketerapi och intravenös medicinering. Därför måste vi vara försiktiga, särskilt om vår hund tillhör en ras som är särskilt känslig för ivermektin, vilket vi kommer att förklara i nästa avsnitt.

Ivermektins toxicitet

Ibland är ivermektin för hundar förbjudet eftersom det lyckas påverka hundens hjärna på grund av en genetisk modifiering av MDR-1-genen som förekommer i vissa raser och därför gör dem särskilt känsliga för detta läkemedel.

Dessa hundar kan dö om de behandlas med ivermektin. De raser som presenterar denna intolerans, eftersom mutationen av genen inte har bekräftats i alla, är följande:

 • Långhårig collie
 • Border collie
 • Engelsk herde eller bobtail
 • Australisk fårhund
 • Afghan greyhound

Man bör komma ihåg att korsarna hos dessa raser också kan ge denna känslighet, så när vi är osäkra bör vi inte administrera ivermektin till dessa djur. Det rekommenderas inte heller för användning på gravida kvinnor, valpar under tre månader, äldre, sjuka, immunsupprimerade eller undernärda. Du måste också vara försiktig med interaktioner med andra läkemedel.

Uppdateringar av ivermectin för hundar

Ivermectin är ett läkemedel som har använts framgångsrikt i flera decennier. Förlängningen av dess användning gör att resistens rapporteras, det vill säga att det finns populationer där dess effektivitet minskar, vilket har hänt med D. immitis dirofilaria eller hjärtmask. Dessutom har nya läkemedel utvecklats över tid som har samma användningsområden som ivermectin och är, förutom att de är effektiva, säkrare. Dessa nya mediciner förskjuter ivermektin.

Denna artikel är bara informativ, i milanospettacoli.com.com har vi ingen makt att förskriva veterinärbehandlingar eller ställa någon form av diagnos. Vi inbjuder dig att ta ditt husdjur till veterinären om han uppvisar någon typ av tillstånd eller obehag.

Om du vill läsa fler artiklar som liknar Ivermectin för hundar - Dosering och användning rekommenderar vi att du går till avsnittet Andra hälsoproblem.

Rekommenderas

Symtom på en gravid marsvin
2019
Vad är det mjölkiga sättet: definition för barn
2019
När är valpar avvunna?
2019