Behandling för kryptorchidism hos hund

Se hundfiler

Om vi ​​är fast beslutna att välkomna en hund i vårt hem bör vi veta att detta vackra faktum kräver ett fast åtagande från ägaren, eftersom vi måste kunna täcka alla de behov som vårt husdjur ställer.

När vi hänvisar till vår hunds fysiska hälsa kan vi i allmänhet tro att de möjliga patologiska störningarna troligen kommer att dyka upp när åldern på vårt husdjur utvecklas, men det är inte så i alla fall.

I den här artikeln pratar vi om behandlingen för hundkryptorchidism, ett hälsoproblem som kan bli uppenbart inom några veckor efter livet, eftersom det är en störning av den sexuella utvecklingen av vårt husdjur.

Vad är hundkryptorchidism

Hjärtkryptorchidism är förändringen av sexuell utveckling hos män (som påverkar ungefär 13% av dem), eftersom som vi kommer att se är det inte möjligt att denna patologi påverkar kvinnor. Det är frånvaron av en eller flera testiklar i skrotväskan eftersom de inte har tappat när det är normalt för dem att göra det vid 8 veckors ålder.

Denna störning kan endast påverka en testikel eller båda, dessutom kan obesvarade testiklar hittas i olika anatomiska håligheter, så beroende på dessa faktorer kan vi skilja på olika typer av kryptorchidism:

 • Ensidig kryptorchidism: En testikel finns i pungen och den andra inte.
 • Bilateral kryptorchidism: Inget testikel finns i scrotal påsen.
 • Inguinal kryptoridism: En testikel eller båda finns i inguinalkanalen.
 • Abdominal kryptorchidism: En testikel eller båda finns i buken.

Diagnosen av denna sjukdom görs helt enkelt genom palpation och är definitiv efter sex månaders ålder.

Hur hund kryptorchidism inträffar

Orsaken till hjärtkryptorchidism är ännu inte väl definierad, även om man tror att den genetiska komponenten är av stor betydelse eftersom det är en ärftlig sjukdom som både kvinnor och män kan överföra.

På grund av dess genetiska komponent kan vi skilja vissa raser som är disponerade för att drabbas av denna störning:

 • Yorkshire
 • teckel
 • pudel
 • Boxer
 • Bichon maltesiska
 • Miniatyr schnauzer
 • peke

Hos en hund vars sexuella utveckling är normal sjunker testiklarna från sin ursprungliga position (bakom njurarna) till inguinalkanalen vid födseln och korsar sedan inguinalkanalen för att nå rätt position i scrotal sac.

Hos en hund som lider av kryptorchidism fullbordar testiklarna inte denna härstigningsväg.

Symtom på kryptorchidism hos hund

Hjärtkryptorchidism visar inga symtom hos djuret, även om vi måste ta hänsyn till att de obevisade testiklarna når en hög temperatur inne i organismen, vilket innebär att tumörer lätt kan utvecklas, vilket är särskilt tydligt om de är belägna i ljumsken eller inguinalkanalen

Testikeln som påverkas av tumören utsöndrar stora mängder kvinnligt hormon och orsakar ett feminiseringssyndrom hos hunden, vilket kommer att leda till att man antar typiska egenskaper hos kvinnan, som lätt kan observeras:

 • Penisen krymper och dess storlek minskar
 • Bröst utvecklas
 • Hunden antar en kvinnlig ställning att urinera

Efter 4 års ålder finns det en större risk att de obevisade testiklarna får en tumör.

Behandling av kryptorchidism hos hund

Behandlingen av hjärtkryptorchidism är kirurgisk och innebär avlägsnande av obevisade testiklar . Om vi ​​står inför en abdominal kryptorchidism, bör en mellanliggande laparatomi utföras, vilket är ett ingripande som består i att öppna bukväggarna, men om kryptorchidismen är inguinal, är testikeln som ska tas bort externt och ett snitt görs lokalt.

Förebyggande av kryptorchidism hos hund

Hundkryptorchidism kan endast förhindras genom korrekt val av föräldrar för reproduktion, så att ett prov som lider av denna störning inte kan användas för detta ändamål. Även när du väljer kryptorchidfria föräldrar garanterar detta inte 100% att efterkommande inte lider av denna störning.

Denna artikel är bara informativ, i milanospettacoli.com.com har vi ingen makt att förskriva veterinärbehandlingar eller ställa någon form av diagnos. Vi inbjuder dig att ta ditt husdjur till veterinären om han uppvisar någon typ av tillstånd eller obehag.

Om du vill läsa fler artiklar som liknar Behandling för hundkryptorchidism, rekommenderar vi att du anger vårt avsnitt om ärftliga sjukdomar.

Rekommenderas

Förorenar korgaserna miljön?
2019
Aerotermisk energi: vad det är och hur det fungerar
2019
Kannia
2019