Ascites hos hundar - Orsaker och behandling

Se hundfiler

Det är viktigt att ägna tid åt din hund dagligen, inte bara för att de är djur som behöver kärlek och socialisering för att njuta av verkligt välbefinnande, men eftersom att vara i kontakt med din hund kommer att göra det möjligt för dig att snabbt märka alla tecken som kan indikera en patologi eller störning.

För att varna dessa tecken är synen inte tillräcklig, men kontakt är nödvändig, eftersom du genom olika tecken på tillgivenhet kommer att kunna inse om din hund har sår, inflammationer eller ödem.

I den här artikeln från Animal Expert talar vi om orsakerna till och behandlingen av ascites hos hundar, ett tecken som kan vara mycket uppenbart och innebära stor svårighetsgrad.

Vad är ascites?

Ascites är också känd som bukeffusion, även om denna term helt enkelt indikerar den onormala ansamlingen av vätskor i bukhålan.

Ascites i sig är inte ett problem, såvida inte ödemet är så svårt att det trycker på membranet orsakar andningsbesvär, men vad som kan vara mycket allvarligt är störningen som orsakar detta tecken, eftersom vätskan Ackumulerat i bukhålan kan komma från inre organ, blodkärl eller lymfkörtlar. För att bedöma svårighetsgraden av ascites är det viktigt att bestämma den underliggande orsaken och tillståndet i vävnaderna.

Orsaker till ascites hos hundar

Ascites hos hundar kan ha flera orsaker och det är absolut nödvändigt att veterinären utför nödvändiga tester för att avgöra var problemet har sitt ursprung. Bland alla möjliga orsaker bör följande markeras:

 • Låga nivåer av blodprotein
 • Hjärtsvikt
 • Trauma med inre organbrott
 • Koagulationsstörningar
 • Blödande tumörer
 • Leversjukdomar
 • Inflammation i bukhinnan (membran som täcker bukhinnorna)
 • Trasiga blodkärl
 • Njurstörningar

Symtom på ascites hos hundar

Ascites manifesteras främst genom buksdistribution, men ibland kan det också åtföljas av följande symtom:

 • Förlust av aptit
 • dvala
 • kräks
 • Viktökning
 • Tecken på smärta
 • Stönar vid sänggåendet
 • Andningsbesvär

Diagnos och behandling av ascites hos hundar

Diagnosen av ascites kan fastställas genom diagnostiska avbildningstester såsom buktröntgen och ultraljud, dock kan veterinären också analysera urinen och kommer i allmänhet också att fortsätta att tömma den ackumulerade vätskan i buken, som därefter borde analyseras för att fastställa den underliggande orsaken.

Behandlingen av ascites varierar beroende på varje orsak, i fall det finns infektion kommer antibiotika att vara nödvändiga, men om orsaken är en tumör, kan ett kirurgiskt ingripande övervägas. Endast veterinären kan ange den lämpligaste behandlingen i båda fallen.

Uppföljning bör göras för att bedöma hur hunden svarar på behandlingen och hemifrån kan vi hjälpa till genom att begränsa mängden salt i hundens kost, eftersom natrium förvärrar ansamlingen av kroppsvätskor.

Kan man förhindra uppstigning hos hundar?

Det finns så många orsaker till ascites att det inte finns någon metod som garanterar 100% förebyggande, men vi kan minska risken med beaktande av följande överväganden:

 • Förvara din hund på ett säkert ställe och ta den i koppel för att minimera risken för trauma
 • Mata din hund med kvalitetsfoder
 • Självmedicinera inte din hund
 • Följ strikt det fastställda vaccinationsschemat

Denna artikel är bara informativ, i milanospettacoli.com.com har vi ingen makt att förskriva veterinärbehandlingar eller ställa någon form av diagnos. Vi inbjuder dig att ta ditt husdjur till veterinären om han uppvisar någon typ av tillstånd eller obehag.

Om du vill läsa fler artiklar som liknar Ascites hos hundar - Orsaker och behandling rekommenderar vi att du går till avsnittet Andra hälsoproblem.

Rekommenderas

Varför skäller aldrig min hund?
2019
Sexuell dimorfism - Definition, nyfikenheter och exempel
2019
Positiv hund
2019